คนไทย มักเห็นแก่ใบปริญญาฯ มากกว่าประสบการณ์ ::: ห้าทุ่ม : สี่สิบเจ็ดนาที
: ::เข้าชม::
 
ยังไม่มีภาพใน Gallery
หน้า : 1/0
1
Created by Saksiri Sirikul © Copyright 2003