ความขยัน ย่อมนำพามาซึ่งความสำเร็จในชีวิต ::: : ยี่สิบเอ็ดนาที
เขาแหลมหญ้า : ระยอง ::เข้าชม:: 3827
 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2549 เราได้เดินทางไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด กับกลุ่มพันทิพย์ของห้องกล้องพานาโซนิค งานนี้สนุกมากเลย ได้ถ่ายภาพมาเยอะแยะมาก กล้องที่ใช้ถ่ายภาพเหล่านี้ก็คือ Lumix FZ2 ของพานาโซนิค นั่นเอง

ประวัติความเป็นมา
อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวดระยอง ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน เขาแหลมหญ้าและชายทะเลด้านทิศตะวันตกของเขาแหลมหญ้า สถานที่ที่เด่นที่สุดเป็นที่รู้จักกันดี คือ เกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิศดาร ซึ่งกล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน

ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีนายทุนกลุ่มหนึ่ง รวมหุ้นกันเพื่อดำเนินการขอเช่าเกาะเสม็ดจากจังหวัดระยอง เพื่อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจะสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามจากฝั่งเขาแหลมหญ้าไปยังเกาะเสม็ดเพื่อบริการนักท่องเที่ยว แต่โครงการต้องระงับไปเพราะได้ถูกกลุ่มนิสิต นักศึกษาเป็นจำนวนมากจากหลายสถาบันเดินขบวนคัดค้าน และในปีเดียวกันนั้นสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือที่ 538/2518 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2518 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ความเห็นว่า ควรมีการอนุรักษ์เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิสดารในเรื่องพระอภัยมณีอันเป็นวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่) ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สงวนไว้เป็นสมบัติของประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดตั้งเป็นวนอุทยานทางทะเล และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2519 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2519 ให้กรมป่าไม้ประสานกับจังหวัดระยอง พิจารณาในการจัดตั้งเกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติ ขณะนั้นเกาะเสม็ดอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ กรมป่าไม้จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ 0808/1713 ลงวันที่ 31 มกราคม 2522 ขอพื้นที่ดังกล่าวไปอยู่ในความควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ ซึ่งกองทัพเรือได้มีหนังสือ ที่ กห 0352/6405 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 ตอบไม่ขัดข้องที่จะให้กรมป่าไม้เข้าควบคุมดูแลเกาะเสม็ด และต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2522 แจ้งให้กรมป่าไม้ดำเนินการอนุรักษ์เกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ข้อมูลจาก: http://www.dnp.go.th/parkreserve/forprint.asp?npid=205&lg=1

ขนาดภาพ 800x600
ป้ายอุทยานฯ
ขนาดภาพ 800x600
ชิงช้าริมทะเล
ขนาดภาพ 800x600
ก้อนหิน1
ขนาดภาพ 800x600
แหลมหญ้า
ขนาดภาพ 800x600
ดอกมัยราพ
ขนาดภาพ 800x600
หลุมดักแมลง
ขนาดภาพ 800x600
ดอกไม้
ขนาดภาพ 800x600
โขดหิน
ขนาดภาพ 800x600
ฟองน้ำ
ขนาดภาพ 800x600
สองหนูน้อย
ขนาดภาพ 800x600
ก้อนกรวด
ขนาดภาพ 800x600
แหลมหญ้า2
ขนาดภาพ 800x600
อาทิตย์ตก
ขนาดภาพ 800x593
ชาวประมง
ขนาดภาพ 800x600
แสงทอง
ขนาดภาพ 800x600
เหลี่ยมเขา
ขนาดภาพ 800x600
ยามเช้า
ขนาดภาพ 800x600
โขดหิน2
ขนาดภาพ 800x600
ชาวประมง2
ขนาดภาพ 800x579
ตกปลา
หน้า : 1/2 2
1 2
Created by Saksiri Sirikul © Copyright 2003