คนไทย มักเห็นแก่ใบปริญญาฯ มากกว่าประสบการณ์ ::: สองทุ่ม : สามสิบหกนาที
:
 
ไม่มีภาพในหน้านี้ โปรดผ่านหน้านี้ไปเลย

มีทั้งหมด 0 หน้า

Valid HTML 4.01 Transitional

Created by Saksiri Sirikul © Copyright 2003